Hier vind je de privacy verklaring van EEFSFOOD. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door EEFSFOOD.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom goed om de verklaring zo nu en dan te lezen.

1. EEFSFOOD

EEFSFOOD is een website met vooral eigen recepten, persoonlijke- en gesponsorde blogs. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door EEFSFOOD verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, neem dan gerust contact op via eefje@eefsfood.nl

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door EEFSFOOD. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met EEFSFOOD via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres en onderwerp van het bericht.

Analytics
De website van EEFSFOOD verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.  

3. Ontvangers

TransIP
De e-mail van EEFSFOOD wordt gehost bij TransIP. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van TransIP.

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door EEFSFOOD, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met EEFSFOOD via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van EEFSFOOD privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij EEFSFOOD vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar EEFSFOOD. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door EEFSFOOD.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij EEFSFOOD opgeslagen liggen, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient EEFSFOOD al jouw gegevens over te dragen.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij EEFSFOOD vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat EEFSFOOD jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar eefje@eefsfood.nl. Het streven is om binnen een week te reageren.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat EEFSFOOD niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

7. Plichten

EEFSFOOD verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan EEFSFOOD de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met EEFSFOOD met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

EEFSFOOD behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer EEFFOOD dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van EEFSFOOD te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

www.eefsfood.nl | eefje@eefsfood.nl

No products in the cart.